pg1logo

45-267 Opole
ul. Mjr. Hubala 2

NIP 7542981713

tel.: (77) 545 32 23
tel.: (77) 545 32 24
fax : (77) 40 30 850

e-mail: psp5@psp5.opole.pl

 

KONTO BANKOWE:

Rada Rodziców

PKO Bank Polski SA

SKO Konto dla Rady Rodziców (SKO (RR))

25 1020 3668 0000

5202 0354 6033

e-mail: 
skarbnikpsp5@gmail.com

 

WOLONTARIAT_PG1

 

certyfikat_wf_z_klasa_big.jpg
certyfikat_unicef.JPG
wiking_odkrywca.JPG
certyfikat_dzien_wiosny_w_europie_2009.JPG
Naszą witrynę przegląda teraz 11 gości 

Interkl@sa

Głosuj na nas !

Zagłosuj na nas! Szukaj w Interkl@sie!

Reklama

Dziennik elektroniczny w PG1

 

kliknij >>> e-dziennik

Patron
"Ja niżej podpisany, Alfred Nobel, oświadczam niniejszym, po długiej rozwadze, iż moja ostatnia wola odnośnie majątku, jest następująca. Wszystkie pozostałe po mnie, możliwe do zrealizowania aktywa, mają być rozdysponowane w sposób następujący: kapitał zostanie przez egzekutorów ulokowany bezpiecznie w papierach, tworzących fundusz, którego procenty każdego roku mają być rozdzielone w formie nagród tym, którzy w roku poprzedzającym przynieśli ludzkości największe korzyści.[...]"

 

POLSCY NOBLIŚCI  

curie.jpg
 Maria Skłodowska-Curie urodziła się w Warszawie w dniu 7 listopada 1867 r. Rodzice jej byli pedagogami. Gimnazjum ukończyła w 1882 r. ze złotym medalem. Od najmłodszych lat pragnęła poświęcić się pracy naukowej. Maria Skłodowska-Curie była dwukrotną laureatką nagrody Nobla. Raz z dziedziny fizyki w 1903 r. wraz ze swym mężem za odkrycie polonu i radu, powtórnie zaś w 1911 r. z dziedziny chemii za wyodrębnienie w stanie czystym preparatów radu oraz radu w stanie metalicznym.
 sienkiewicz.jpg  Henryk Sienkiewicz, pseudonim Litwos. Urodził się w 1846 r. Wywodził się z zubożałej rodziny ziemiańskiej. Od 1855 przebywał w Warszawie. Międzynarodowym sukcesem oraz głównym argumentem dla przyznania Nagrody Nobla stała się powieść Quo vadis (1896) z czasów Nerona, ukazująca męczeństwo chrześcijan. Kolejne próby podejmowania tematyki historycznej: powieść z czasów Jana III Sobieskiego Na polu chwały (1906) i nie dokończone Legiony (1913, wydanie osobne 1918) - z epoki napoleońskiej, nie powtórzyły poprzednich sukcesów. Sienkiewicz zmarł 15 XI 1916 w Vevey.
 reymont.jpg  Władysław Stanisław Reymont, właściwie Stanisław Władysław Rejment. Urodził się w 1867 r. Za arcydzieło Reymonta uważana jest epicka powieść Chłopi (wydanie książkowe tom 1-4, 1904-1909), za którą otrzymał Nagrodę Nobla. Mniejsze znaczenie mają w jego twórczości utwory pisane pod koniec życia, np. Bunt (1924).
 milosz.jpg  Czesław Miłosz urodził się w 1911 r. Jego pseudonimy i kryptonimy to m.in. Adrian Zieliński, B.B. Kuska, Jan M. Nowak, Jan Syruć, Ks. Jan Robak, Primas Aron. Nagrodę Nobla otrzymał w 1980 r. za całokształt twórczości literackiej.
 walesa.jpg  Lech Wałęsa urodził się w 1943 r. Od 1967 pracował jako elektryk w Stoczni Gdańskiej imienia W.I. Lenina. W grudniu 1988 powołał Komitet Obywatelski przy przewodniczącym NSZZ "Solidarność". Od 1988 brał udział w negocjacjach z władzami komunistycznymi, zakończonych porozumieniami Okrągłego Stołu. Otrzymał Pokojową Nagrodę Nobla w 1983 r.
 szymborska.jpg  Wisława Szymborska urodziła się w 1923 r. w Bninie (byłe Poznańskie). Od 1931 mieszka w Krakowie. W latach 1945-1948 studiowała polonistykę i socjologię na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1996 r. otrzymała literacką Nagrodę Nobla za: "poezję, która z ironiczną precyzją odsłania prawa biologii i działania historii we fragmentach ludzkiej rzeczywistości".
 
 

Wyszukaj w serwisie

Blog PG1

 

Moje Miasto Opole BLOG PG1

 

eTwinning

etwinning

 

Certyfikaty

certyfikat_zaczarowany_swiat.JPG
szkola_bez_przemocy.jpg
szkola_z_klasa.jpg
iso.jpg
nauczyciel_z_klasa.jpg
european_language_label.jpg
iso.jpg
szkola_promujaca_zdrowie.jpg
twinning
dzien_wiosny_certyfikat.jpg
certyfikat_dzien_wiosny_w_europie_2008.jpg
certyfikat_dzien_wiosny_2010.JPG
certyfikat_etwinning
certyfikat_bezpieczna_szkola_3013