pg1logo

45-267 Opole
ul. Mjr. Hubala 2

NIP 7542981713

tel.: (77) 545 32 23
tel.: (77) 545 32 24
fax : (77) 40 30 850

e-mail: psp5@psp5.opole.pl

 

KONTO BANKOWE:

Rada Rodziców

PKO Bank Polski SA

SKO Konto dla Rady Rodziców (SKO (RR))

25 1020 3668 0000

5202 0354 6033

e-mail: 
skarbnikpsp5@gmail.com

 

WOLONTARIAT_PG1

 

certyfikat_wf_z_klasa_big.jpg
certyfikat_unicef.JPG
wiking_odkrywca.JPG
certyfikat_dzien_wiosny_w_europie_2009.JPG
Naszą witrynę przegląda teraz 13 gości 

Interkl@sa

Głosuj na nas !

Zagłosuj na nas! Szukaj w Interkl@sie!

Reklama
Terminy rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2018/2019

 

 

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do:

a. publicznej szkoły ponadgimnazjalnej sportowej, mistrzostwa sportowego i oddziału sportowego w szkole ogólnodostępnej

b. publicznej szkoły ponadgimnazjalnej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego w szkole ogólnodostępnej

c. oddziału międzynarodowego

17 kwietnia –         11 maja 2018r.

13 lipca – 16 lipca 2018r.

2.

Przeprowadzenie:

a)prób sprawności fizycznej

b)sprawdzianu kompetencji językowych

 

14 maja – 25 maja 2018r.

18 lipca 2018r.

 

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki:

a)prób sprawności fizycznej

b)sprawdzianu predyspozycji językowych

1 czerwca 2018r. godz.12.00

do 19 lipca 2018r. godz.12.00

4.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej

 

28 maja – 22 czerwca 2018r.

Do 16 lipca 2018r.

5.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

22 czerwca – 26 czerwca 2018r.

Nie dotyczy

6.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej

22 czerwca – 6 lipca 2018r.

17 lipca – 31 lipca 2018r.

7.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów nie zakwalifikowanych do szkoły

11 lipca 2018r. godz.12.00

do 1 sierpnia 2018r. godz.12.00

8.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły.

11 lipca – 12 lipca 2018r.

Do 24 sierpnia 2018r.

9.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

11 lipca -13 lipca 2018r. godz.12.00

24 sierpnia – 28 sierpnia 2018r.

10.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

16 lipca 2018r. godz.15.00

28 sierpnia 2018r. godz.15.00

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 22 stycznia 2018r

 
Copyright © 2008 Publiczne Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w Opolu  

 

 

RocketTheme Joomla Templates