pg1logo

45-267 Opole
ul. Mjr. Hubala 2

NIP 7542981713

tel.: (77) 545 32 23
tel.: (77) 545 32 24
fax : (77) 40 30 850

e-mail: psp5@psp5.opole.pl

 

KONTO BANKOWE:

Rada Rodziców

PKO Bank Polski SA

SKO Konto dla Rady Rodziców (SKO (RR))

25 1020 3668 0000

5202 0354 6033

e-mail: 
skarbnikpsp5@gmail.com

 

WOLONTARIAT_PG1

 

certyfikat_wf_z_klasa_big.jpg
certyfikat_unicef.JPG
wiking_odkrywca.JPG
certyfikat_dzien_wiosny_w_europie_2009.JPG
Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości 

Interkl@sa

Głosuj na nas !

Zagłosuj na nas! Szukaj w Interkl@sie!

Reklama

Dziennik elektroniczny w PG1

 

kliknij >>> e-dziennik

Terminy rekrutacji do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia na rok szkolny 2019 / 2020

 

 

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej

od 13 maja do 21 czerwca 2019 r.

Do 16 lipca 2019 r.

2.

Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych

od 27 maja do 31 maja 2019 r.

do 19 lipca 2019 r.

3.

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej

od 23 maja do 24 maja 2019 r.

19 lipca 2019 r.

4.

Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych.

od 23 maja do 24 maja 2019 r.

19 lipca 2019 r.

 

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki:

a)prób sprawności fizycznej

b)sprawdzianu predyspozycji językowych

3 czerwca 2019 r.

22 lipca 2019 r.

6.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

od 21 czerwca do 25 czerwca 2019r.

Nie dotyczy

7.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej

do 10 lipca 2019 r.

do 6 sierpnia 2019 r.

8.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów nie zakwalifikowanych do szkoły

11 lipca 2019 r.

6 sierpnia 2019 r.

9.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

od 11 lipca do 15 lipca 2019 r. godz.12.00

od 26 sierpnia do 28 sierpnia 2019 r.

10.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

16 lipca 2019 r. godz.15.00

30 sierpnia 2019 r. godz.12.00

Na podstawie Załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 5 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2019 r.

http://kuratorium.opole.pl/wp-content/uploads/2019/01/zal_nr_1_1.pdf

 
 

Wyszukaj w serwisie

Blog PG1

 

Moje Miasto Opole BLOG PG1

 

eTwinning

etwinning

 

Certyfikaty

certyfikat_zaczarowany_swiat.JPG
szkola_bez_przemocy.jpg
szkola_z_klasa.jpg
iso.jpg
nauczyciel_z_klasa.jpg
european_language_label.jpg
iso.jpg
szkola_promujaca_zdrowie.jpg
twinning
dzien_wiosny_certyfikat.jpg
certyfikat_dzien_wiosny_w_europie_2008.jpg
certyfikat_dzien_wiosny_2010.JPG
certyfikat_etwinning
certyfikat_bezpieczna_szkola_3013